Ιστοσελίδα Αθανασίου Μπατάκη

Ερευνητικά πεδία

Θεωρία Δυναμικού
Αρμονικό μέτρο πολυκλασματικών χωρίων
Αυξητικές στοχαστικές διαδικασίες, μελέτη αύξησης πόλεων
Θερμοδυναμικός φορμαλισμός
Πολυκλασματική ανάλυση μέτρων
Διακεκομμένες διαδικασίες μεταφοράς
Διάχυση σε πωρώδη υλικά

Institut Denis Poisson CNRS UMR 7013
Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ορλεάνης
Ερευνητικές ομάδες : Analyse et Géométrie et Probabilités, Algèbre, Combinatoire, Théorie Ergodique, Statistique

Επαφή

Γραφείο : E7
Τηλέφωνο: (33)-2-38494890
Email :

Διεύθυνση

Institut Denis Poisson
Université d’Orléans
BP 6759
45067 Orléans cedex 2
France

[Δημοσιεύσεις | Διδασκαλία |Συγγράματα]

Άρθρα και δημοσιεύσεις

Διδασκαλία

« Mesures et Intégration » (L3 semestre 2)
« Probabilités » (L3 semestre 2)

Εγχειρίδια-Βιβλία

Théorie_Spectrale
HDR
Διδακτορικό